8 دی 1397

جمشید کاظمی

از زحمات ، موسسه آرمان پارسیان زمرد ، کمال تشکر را دارم و از مشاوره تحصیلی و کمکهای ایشان بسیار استفاده کردم، ممنونم.